Babala

Para sa kung sino mang maglalakas loob na pasukin ang sansinukob niyang pilit na ikinukubli mula sa mga mapanuring matang walang ginawa kundi sitahin at kutyain. Sa kung sino mang mangangahas tahakin ang bawat galaksiya niyang puno ng hiwaga't kababalaghang walang nino man ang nagnanais na sulungin. Dahil sa oras na iyong piniling pasukin, sa... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑